Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe „Erudycja” w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Łukta/Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Łukcie realizuje projekt:

„Krok w przyszłość”

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Łukcie i Filialnej Szkoły Podstawowej w Mostkowie. Celem jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz zwiększenie umiejętności społecznych uczniów z 3 szkół kształcenia ogólnego w Gminie Łukta w okresie 04.2014 – 06.2015.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe „Erudycja” w Olsztynie
Metalowa 4
10-603 Olsztyn
89 543 15 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.