UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA KURSY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ !

 • Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzninie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w połoznictwie i ginekologii dla położnych

W ramach kursów zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • zwrot kosztów noclegów
 • obiady podczas zajęć teoretycznych
 • serwis kawowy podczas zajęć teoretycznych
 • materiały dla uczestników (podręcznik, notes, teczka, długopis itp.)

 Zainteresowanych zapraszamy do udziału. W projekcie mogą wziąć osoby, które:

 • Z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje i umiejętności zawodowe.
 • Zamieszkują lub pracują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Aby zgłosić się na kurs należy przesłać ZGŁOSZENIE  za pośrednictwem platformy SMK oraz dostarczyć pozostałe dokumenty rekrutacyjne, tj.  kopie prawa wykonywania zawodu oraz  formularz rekrurtacyjny (dostępny poniżej).

Dowiedz się więcej REGULAMIN

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I KORZYSTANIA Z NOCLEGÓW

HARMONOGRAM WSPARCIA