loga psychiczni                                                                                                  

 Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

 

Stowarzyszenie „Erudycja”, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, realizuje szkolenia dla personelu mającego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne i odbywają się w formie hybrydowej na terenie całej Polski (8h dydaktycznych zajęć teoretycznych w formie zdalnej, 8h dydaktycznych warsztatów w formie stacjonarnej).

Szkolenia skierowane są do:

  • personelu medycznego i niemedycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych (min. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy rejestracji, pracownicy ochrony, itp.),
  • personelu niezatrudnionego w podmiotach leczniczych mającego kontakt z osobą cierpiącą na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną (pracownicy sądów, osoby zatrudnione
    w systemie pomocy społecznej, policji).

Uczestnikom szkoleń zostaną zapewnione bezpłatnie:

  • materiały szkoleniowe
  • podczas warsztatów: wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdów i nocleg dla osób spoza miejsca szkolenia
  • dostęp do tłumacza języka migowego i/lub asystent osoby niepełnosprawnej (w przypadku uprzednio zgłoszonej potrzeby).

Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres:
Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”, ul. Staromiejska 15 lok. 2, 10-017 Olsztyn.
Równocześnie, zeskanowany formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie stanowi realizację zadania pod nazwą Szkolenia dla personelu mającego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną, w ramach Zadania 2 Podnoszenie kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej, Celu Operacyjnego 3 Promocja zdrowia psychicznego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021- 2025.

Wartość dotacji: 2 444 871,00 zł

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (należy wydrukować, wypełnić i przesłać do organizatora)

KLAUZULA INFORMACYJNA (należy wydrukować, wypełnić i przesłać do organizatora)

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

PROGRAM SZKOLENIA

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU