Pełną ofertę aktualnie realizowanych oraz zaplanowanych do realizacji specjalizacji i kursów znajdziecie Państwo na platformie SMK

Zapraszamy!

www.smk.ezdrowie.gov.pl