• KSZTAŁCIMY PROFESJONALNĄ KADRĘ

  • KSZTAŁCIMY PROFESJONALNĄ KADRĘ

LogotypyStowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” z Olsztyna, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, rozpoczyna realizację szkoleń z medycznego języka angielskiego dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych i wykonujących zadania związane z dokumentacją medyczną.

Szkolenie trwa 45 godzin dydaktycznych i jest całkowicie bezpłatne. Wszystkie spotkania odbywają się on-line za pomocą platformy komunikacyjnej Teams. Uczestnicy za pośrednictwem wiadomości e-mail otrzymują link do udziału w zajęciach.

Spotkania w ramach szkolenia odbywać się będą 3-4 razy w tygodniu, w godzinach dostosowanych do preferencji grupy (maksymalnie 3 godziny dydaktyczne dziennie).

Celem szkoleń jest zwiększenie kwalifikacji językowych, w szczególności w zakresie komunikacji z pacjentem i współpracownikami, niezbędnych przy wykonywaniu zadań administracyjnych w podmiotach leczniczych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z anglojęzyczną terminologią związaną z systemem ochrony zdrowia i funkcjonowaniem w środowisku pracy. Zajęcia przygotują słuchaczy do efektywnej komunikacji pisemnej i ustnej w obszarze specyfiki wykonywanej pracy.

Szkolenie realizowane jest w 10-osobowych grupach. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik do nauki medycznego języka angielskiego, pendrive, notes oraz długopis. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat zgodny ze wzorem przekazanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Warunki udziału w szkoleniu:

  • posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
  • zatrudnienie w podmiocie leczniczym, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
  • wykonywanie zadań związanych z dokumentacją medyczną,
  • dostęp do sprzętu komputerowego wraz z Internetem, wyposażonego w mikrofon umożliwiający komunikowanie się z trenerem.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu szkolenia kadr administracyjnych na potrzeby systemu ochrony zdrowia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE  dokumenty należy wydrukować, wypełnić i przesłać w oryginałach do organizatora na adres:

Stowarzyszenie "Erudycja", ul. Staromiejska 15/2,  10-017 Olsztyn.

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN SZKOLEŃ

PROGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLEŃ (dokument zawiera harmonogram dla 50 grup szkoleniowych - każdy w oddzielnym arkuszu)