• KSZTAŁCIMY PROFESJONALNĄ KADRĘ

 • KSZTAŁCIMY PROFESJONALNĄ KADRĘ

Serdecznie zapraszamy na kolejne kursy i specjalizacje. Jesienią rozpoczniemy:

 • specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • specjalizację w dziedzinie pielęgniarswta anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej (dofinansowany z UE)
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych (dofinansowany z UE)

 

 • kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne (wrzesień 2019)
 • kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (wrzesień 2019)
 • kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (wrzesień 2019)

a także

 • kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (dofinansowany z UE)       
  04.10.2019 - 19.12.2-019
 • kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dofinansowany z UE)                                                      
  06.09.2019 - 27.11.2019
 • kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (dofinansowany z UE)                                                     
  11.10.2019 - 18.12.2019
 • kurs specjalistyczny Terapia bólu przewlekłego u dorosłych (dofinansowany z UE)
  31.08.2019 - 13.11.2019                                                      

... i wiele innych!

 

Zapraszamy na nasze SMK!